AMSTERDAM - De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) heeft zich kritisch uitgelaten over de omstreden antipiraterijwet ACTA.

In een verklaring zegt de toezichthouder dat de wet ‘onacceptabele neveneffecten’ kan hebben op de rechten van individuen als het niet goed uitgevoerd wordt.

Volgens EDPS maken de maatregelen inbreuk op de privacy en mogen deze alleen worden uitgevoerd als het noodzakelijk is om het intellectueel eigendom te handhaven. De toezichthouder benadrukt dat hoewel internationale samenwerking op het gebied van intellectueel eigendom belangrijk is, het niet de bedoeling is dat dit ten koste gaat van fundamentele mensenrechten.

Wet

“Een goede balans tussen tussen de strijd tegen IE-inbreuk en het recht op privacy en gegevensbescherming moeten worden gerespecteerd”, schrijft adjunct-toezichthouder Giovanni Buttarelli. “Het blijkt dat ACTA daar niet volledig succesvol in is.”

Het EDPS benadrukt dat maatregelen die de willekeurige of wijdverspreide controle van internetters mogelijk maken met betrekking tot kleinschalige inbreuk onevenredig en in strijd zouden zijn met de wet.

Ook zou ACTA niet voldoende beperkingen en garanties bieden, zoals een effectieve rechtsbescherming, een eerlijk proces en het recht op privacy en gegevensbescherming.

Stemming

ACTA moet piraterij en handel op internet tegen gaan. Er wordt gevreesd voor een beperking van de vrijheid van het gebruik van internet en een inbreuk op privacy.

De Europese Commissie heeft vanwege alle ophef besloten het verdrag voor te leggen aan het Europees Hof om te kijken of het in strijd is met Europese wetten. Het Europees Parlement heeft echter besloten daar niet op te wachten en zal volgens planning in juni over ACTA stemmen.