AMSTERDAM - Cybercriminaliteit kost de Nederlandse samenleving tenminste tien miljard euro. Dat beweert onderzoeksbureau TNO.

TNO baseert zich op de uitkomst van een Brits onderzoek in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken. Die resultaten zijn geschaald naar de situatie in Nederland.

De 10 miljard euro schade komt neer op 1,5 tot 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat zou evenveel zijn als de economische groei in 2010.

Bedrijfsleven

Van de totale schade komt driekwart voor rekening van het bedrijfsleven. Vijftien procent van de schade komt op de rekening van de overheid en de burger draait op voor tien procent.
De drie grootste schadeposten zijn inbreuken op intellectueel eigendom (3,3 miljard euro), industriële spionage (2 miljard) en belasting- en uitkeringsfraude (1,5 miljard).

Afpersing en online diefstal van geld en klantengegevens kosten het bedrijfsleven tussen de half miljard en miljard euro, blijkt uit het onderzoek. Bij consumenten gaat het vooral om diefstal van persoonlijke gegevens en phishing.

Ondergrens

Het bedrag van ruim tien miljard euro schade per jaar zou een ondergrens zijn, omdat volgens TNO Nederland kwetsbaarder is dan Groot-Brittannië. Dat zou komen “vanwege onze dichtheid in bekabeling, geavanceerde infrastructuur en grote hoeveelheid dataverkeer”.

TNO baseert zich naast het Britse onderzoek ook op publicaties van Ernst & Young, PwC, McAfee, Symantec, Eurostat, KLPD en Govcert.nl. De cijfers geven volgens TNO een eerste inschatting. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen waar de schade precies wordt geleden en hoe de kosten terug zijn te dringen.