AMSTERDAM – Google heeft voldaan aan de eisen van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) wat betreft de situatie rond Google Street View.

Dat heeft het CBP donderdag laten weten.

De organisatie tikte Google vorig jaar op de vingers omdat het bedrijf met Street View-auto’s de afgelopen jaren gegevens van wifi-routers heeft verzameld zonder dat de eigenaren dat wisten. Als Google zijn fouten niet binnen drie maanden zou rechtzetten, kon een dwangsom van maximaal 1 miljoen euro worden opgelegd.

Het CBP constateert nu dat Google aan alle eisen heeft voldaan. Google biedt een opt-out mogelijkheid waarmee mensen zich kunnen verzetten tegen de verwerking van gegevens over hun wifi-routers.

Ook heeft de zoekgigant consumenten zowel online als offline geïnformeerd over deze mogelijkheid en zijn alle eerder verzamelde gegevens vernietigd.

De routergegevens worden gebruikt voor plaatsbepaling van bijvoorbeeld smartphones die even hun gps kwijt zijn. Google: "Zoals eerder gezegd spijt het ons oprecht dat we per abuis gegevens van onversleutelde wifi-netwerken hebben verzameld. Zodra we beseften wat er was gebeurd, haalden we onze Street View-wagens direct van straat en stelden we meteen de Nederlandse overheid op de hoogte. We zijn blij dat we dit hoofdstuk hiermee kunnen afsluiten."