AMSTERDAM - Door de komst van e-mail, SMS en instant messaging (zoals ICQ en MSN) is er onder de jeugd een nieuw taalgebruik ontstaan. In de chatboxen waar de jeugd graag vertoeft vinden discussies plaats die voor volwassenen bijna niet meer te volgen zijn. Kaboem, een internetsite voor de jeugd tussen 9 en 15 jaar, deed een onderzoek wat de veelgebruikte veranderingen in het taalgebruik onder de jeugd zijn.

Beluister audio:
Modem/ Breedband

SMS, instant messaging en de chatbox hebben er voor gezorgd dat er de afgelopen jaren vele afkortingen zijn ontstaan en dat er een afgekorte schrijfstijl is ontwikkeld. Inmiddels worden deze afkortingen ook gebruikt in e-mails en brieven. Voorbeelden zijn Lkkr (lekker), hoest (hoe is het), LOL (grappig, Laughing out loud), KSTP (ik stop), n8xje (nachtkusje), Xjuh (ik zie je), J/M? (ben jij een jongen of een meisje) of GLW? (geslacht/leeftijd/woonplaats), w8ff (wacht even), ru (are you), plz (please), kben fliefd (ik ben verliefd), lu (love you).

Klik hier voor nog meer afkortingen

Schrijfstijl en taalgebruik zijn voor de hedendaagse jeugd zaken die iets bijdragen aan het gewenste imago in de chat of in een forum. In het algemeen kiezen meisjes voor lievere en grappige woorden en jongens voor stoer taalgebruik (o.a. het gebruik van hoofdletters midden in woorden en het weglaten van klinkers is zeer populair bij de jeugd). Daarbij neemt men veel van elkaar over. Aldus ontstaan nieuwe of nieuw geschreven woorden en een nieuwe schrijfstijl.

Zo wordt de 's' vaak vervangen door een 'z' en bepaalde letters worden herhaald om kracht bij te zetten (bijvoorbeeld kuzziezz = kusjes, zupperr = super, greetz = groeten). Bij woorden die eindigen op 'en' wordt de laatste lettergreep vervangen door 'uh' (bijvoorbeeld mensuh, lachuh, zoenuh). Klanken worden veelvuldig vervangen door cijfers of leestekens (bijvoorbeeld w8, suc6, sl@ of l@er). Vaak wordt een woord geschreven zoals je het uitspreekt (bijvoorbeeld Bjoeite, soek, knuffowl, sjoppen, sgatjuh etc.).

Filters

Ook wordt code gebruikt binnen het taalgebruik, juist om te voorkomen dat volwassenen het herkennen of om scheldfilters te omzeilen. De '3' wordt daarbij vaak gebruikt als een 'e' (g3il3, of bijvoorbeeld sh*t). Ook zijn er codewoorden die worden gebruikt als ouders staan mee te kijken zodat degene met wie ze aan het chatten zijn weet dat het taalgebruik even aangepast moet worden (bijvoorbeeld MOS = Mond op slot).