AMSTERDAM - Steeds meer vrouwen van vijftig jaar en ouder raken vertrouwd met de computer en internet. Dit signaleert SeniorWeb op basis van haar ledenbestand en onderzoek van Interview-NSS. Het aantal vrouwelijke leden is het afgelopen jaar gestegen en ook landelijk is de trend van een toenemend aantal vrouwelijke internetgebruikers zichtbaar.

In een jaar tijd is het internetgebruik onder vrouwelijke 50-plussers gestegen met zestien procent. Momenteel is zesendertig procent van deze groep online. Vorig jaar was hun aandeel nog eenendertig procent.

Onder mannelijke 50-plussers die internet gebruiken is een toename van twee procent zichtbaar. Niet alleen zijn meer vrouwen internet gaan gebruiken, ook de gemiddelde online tijdsbesteding onder vrouwen is sterk gestegen. Met vierenvijftig procent tot 285 minuten online per week.