AMSTERDAM - Er moeten basisscholen komen die 'sterk inspelen op het bestaan van de iPad'. Dat staat in een plan van vier initiatiefnemers, onder wie opiniepeiler Maurice de Hond. 

De vier willen een zogenaamde Steve Jobsschool opzetten, waar leerlingen les krijgen met de populaire tablets.

Het plan wordt maandagmiddag gepresenteerd in Amsterdam. Daarbij zijn ook de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) en onderwijswethouder Mariëtte van Leeuwen (Lijst Hilbrand Nawijn) van Zoetermeer aanwezig. Zij staan beiden positief tegenover het idee om iPad-scholen in te voeren in hun gemeente.

Haalbaar

De scholen moeten 'op veel aspecten anders worden opgezet en ingericht dan bestaande scholen'. Als zich genoeg mensen aanmelden wordt gekeken of een dergelijke school haalbaar is.

Het initiatief heeft de naam Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (o4nt.nl) gekregen. Het is de bedoeling dat de eerste 'iPad-scholen' hun deuren vanaf augustus 2013 openen.

Individueel

“In ons plan gaat het onderwijs uit van de talenten van de individuele leerling en is erop gericht deze maximaal tot ontwikkeling te laten komen”, aldus De Hond. Ook wil hij nieuwe vaardigheden aanleren onder de noemer ‘21th century skills’.

“We zoeken hiermee de grenzen van wat toegestaan is op”, erkent de opiniepeiler met een dochter van drie jaar oud. Hij hoopt dat ouders door de presentatie laten weten dat zij behoefte hebben aan een dergelijke school zodat er later erkenning komt vanuit het ministerie.

Apps

De initiatiefnemers zijn van plan bestaande onderwijs-applicaties te toetsen en anderen te stimuleren nieuwe apps te ontwikkelen. Het doel is om ervaringen met andere scholen te delen zodat zij misschien ook een deel van de digitale aanpak overnemen.

“We hebben minimaal 25 tot 30 ouders nodig voor een school en het streven is drie tot vijf scholen. Als er meer animo is, is dat alleen maar mooi.”