AMSTERDAM - Voor het eerst zijn er in het vierde kwartaal van 2001 meer mensen geweest die gebruik maakten van internetbankieren dan van bankieren via speciale software. Dat blijkt uit een NIPO-Interactive enquête.

Ruim één op de drie huishoudens met een pc handelt elektronisch de bankzaken af. Dat komt neer op een kwart van alle Nederlandse huishoudens, ruim 1,7 miljoen huishoudens. Binnen deze groep van zogenaamde 'e-bankers' zeggen circa 1 miljoen huishoudens de dagelijkse bankzaken via internet te regelen. Ruim 900.000 huishoudens bankieren nog altijd via software. Ongeveer 250.000 huishoudens gebruiken beide methoden.

Voor elektronisch bankieren wordt dus steeds vaker gebruik gemaakt van het internet. Het is voor het eerst dat het aantal huishoudens dat internetbankiert groter is dan het aantal huishoudens dat via software bankiert.

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2001 is het aantal huishoudens dat internetbankiert in het vierde kwartaal van 2001 met 570.000 gestegen. Het aantal huishoudens dat via software de bankzaken regelt is in dezelfde periode met 100.000 afgenomen.