AMSTERDAM – Slimme dijken met daarin internetkabels zijn voorlopig nog niet aan de orde. De overheid staat overigens wel positief tegenover het gebruik van dijken voor innovatieve toepassingen.

Dat blijkt een brief van minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) die hij naar aanleiding van vragen van de VVD naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

VVD-Kamerleden Afke Schaart en Anne-Wil Lucas hadden lucht gekregen van een project waarbij het mogelijk zou zijn internetkabels in kabelgoten in dijken te leggen. Op die manier zouden kosten beperkt worden en ook de meer afgelegen gebieden gemakkelijker voorzien kunnen worden van breedband internet.

Onderzoek

Verhagen laat in een reactie weten dat het zo ver allemaal nog niet is. “We zijn bezig met een project waarin dijken worden uitgerust met sensortechnologie om het gedrag van de waterkering te meten”, aldus de minister. “Momenteel wordt nog onderzocht of en hoe deze technologie in dijken rendabel te maken is.”

Het is volgens hem dan nog niet te zeggen of de technologie op grote schaal zal worden ingezet en of dit dan gecombineerd kan worden met de uitrol van internetkabels.

Kabelgoot

Wel laat hij weten dat het kabinet welwillend tegenover het idee staat, maar dat de telecom- en mededigingswet in ogenschouw moeten worden genomen en dat de veiligheid van de waterkering altijd voorop staat.

Verhagen bevestigt dat er al een kabelgoot ontwikkeld is die sterker is dan de reguliere goten en zich daardoor beter leent voor toepassing in dijken. “Deze nieuwe kabelgoten zijn daar echter niet specifiek voor ontwikkeld.”