DEN HAAG - Het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de affaire Diginotar doet, richt zich erop hoe de overheid de veiligheid van digitale communicatie met burgers waarborgt.

Dit heeft de Onderzoeksraad laten weten aan minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken.

Het onderzoek spitst zich toe op de bestuurlijke en organisatorische inspanningen die worden gedaan voor digitale veiligheid. ''De Nederlandse burger moet er op kunnen vertrouwen, dat de overheid alles in het werk stelt om digitale communicatie zo veilig mogelijk te laten verlopen'', schrijft de raad aan Spies.

De kwestie Diginotar begon afgelopen zomer met een hacker die bij Diginotar inbrak. Diginotar gaf veiligheidscertificaten uit voor (overheids)websites die die veiligheid dus niet bleken te garanderen. De kwestie veroorzaakte grote commotie over de (on)veiligheid van de digitale contacten met de overheid.

Binnenlandse Zaken verzocht de Onderzoeksraad op 9 november vorig jaar om onderzoek te doen naar aanleiding van de inbraak bij Diginotar.