AMSTERDAM - Nederlandse opsporingsdiensten hebben in 2011 weer minder telecomdata opgevraagd uit het CIOT, bovendien kregen de opsporingsdiensten ook minder antwoorden.

Dat blijkt uit gegevens die de overheid heeft vrijgegeven.

Opsporingsdiensten zoals de Nederlandse politie kunnen bij het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) telecomdata van Nederlanders opvragen. In 2010 daalde het aantal verzoeken al, maar nam het aantal antwoorden toe.

In 2011 zijn beide aantallen gedaald met respectievelijk zo’n 11 en 7 procent.

Aantallen

Het aantal verzoeken daalde van bijna 3 miljoen in 2009, naar 2,6 miljoen in 2010 en 2,3 miljoen in 2011. Het aantal antwoorden ging van 3,3 miljoen in 2009, naar 3,8 miljoen in 2010 en 3,5 miljoen in 2011.

Het aantal antwoorden kan hoger uitpakken dan het aantal verzoeken omdat er soms meer vragen in één verzoek zitten.

Korpsen

De politie Gelderland-Zuid kreeg de meeste antwoorden, ruim 450.000. Dit korps wordt op de voet gevolgd door Kennemerland met ruim 431.000 antwoorden. Nederland vraagt in vergelijking met andere Europese landen veel meer telecomdata op.