AMSTERDAM – De Europese Commissie heeft woensdag nieuwe en strengere privacywetgeving gepresenteerd. De controle op privacyschending wordt verscherpt en consumenten krijgen het recht 'vergeten' te worden.

Dat maakte Eurocommissaris Vivian Reding (Justitie) woensdag bekend bij de presentatie van nieuwe Europese privacywetgeving.

De privacywetgeving die nu in Europa geldt, stamt uit 1995 en werd dus samengesteld voor de massale opkomst van het internet. Reding acht het daarom noodzakelijk om flinke hervormingen door te voeren.

“De diverse nationale wetten en de verschillende manieren waarop Europese regelgeving geïnterpreteerd wordt, zorgt voor onduidelijkheid bij consumenten en bedrijven”, aldus Reding tijdens de persconferentie. “De nieuwe regelgeving zal gelden voor alle 27 lidstaten van de EU en voor de 500 miljoen inwoners daarvan.”

Volgens Reding maakt 72 procent van deze mensen zich zorgen over wat er met privégegevens op internet gebeurt. Om deze zorgen weg te nemen, komen er dus uniforme regels en zal er één overkoepelde Europese autoriteit in het leven geroepen worden.

Data wissen

Consumenten krijgen de mogelijkheid hun data van de ene naar de andere partij te verplaatsen, zodat er geen belangrijke gegevens verloren gaan. Tegelijkertijd krijgen zij het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit betekent dat consumenten bedrijven en diensten kunnen verzoeken hun data te wissen.

De bedrijven moeten hier, tenzij er legitieme noodzaak is de data te bewaren, aan voldoen. Reding benadrukt dat het geen absoluut recht betreft. In de nieuwe regels is opgenomen dat data het bezit is van de persoon zelf, niet (ook) van de bedrijven.

Daarnaast is vastgesteld dat expliciet toestemming moet worden gegeven voor data gebruikt kan worden.

Meldplicht

Bovendien moeten bedrijven verplicht zo snel mogelijk melding maken van een groot datalek. “Onder zo snel mogelijk versta ik binnen 24 uur nadat het lek ontdekt is”, aldus Reding. Zowel consumenten als de autoriteiten moeten ingelicht worden.

Naast de overkoepelde toezichthouder moet er ook in elke lidstaat een autoriteit in het leven geroepen worden die onafhankelijk is van politiek en de industrie. Deze organisatie wordt dan het aanspreekpunt voor bedrijven en consumenten bij situaties die in dat land spelen.

De nieuwe regelgeving zal ook positief uitpakken voor bedrijven, belooft Reding. Vooral voor kleine start-ups moet het aantrekkelijk worden ook activiteiten op te starten in Europa. In totaal wordt volgens Reding per jaar 2,3 miljard euro bespaard door de uniforme regels.