AMSTERDAM - Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet vooralsnog geen 'bijzondere' risico's op overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens bij de doorstart van het het elektronisch patiëntendossier.

Dat heeft de privacywaakhond donderdag laten weten.

In december werd bekend dat huisartsen, ziekenhuizen, apothekers en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een overeenkomst hebben gesloten om een doorstart met het EPD te maken waar de overheid niet bij betrokken is.

De organisaties hebben een Vereniging van Zorgaanbieders opgericht die de uitwisseling van medische gegevens moet regelen. Het EPD was eerder gesneuveld in de Eerste Kamer.

Het CBP benadrukt dat de conclusie over het zogenoemde doorstartmodel nog niets zegt over de praktijk.

"Vanwege de schaal van de verwerking en de gevoeligheid van de gegevens blijft het landelijk EPD een belangrijk aandachtsgebied van het CBP", zo schrijft het college in een brief aan de Vereniging van Zorgaanbieders.