DEN HAAG - Het downloaden van boeken, tv-series, software en zelfs porno blijkt ook vanuit de Tweede Kamer te gebeuren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bittorrent-netwerken om auteursrechtelijk beschermd materiaal uit te wisselen.

Update: Uit nieuwe feiten blijkt dat dit bericht niet juist is

Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl naar registratie van illegale downloads. Van in ieder geval ruim 200 internetadressen is bekend dat ze aan de organisatie van de Tweede Kamer toebehoren.

Deze adressen zijn bekeken met de onlinedienst You have Downloaded, die registreert welke downloads waarvandaan worden gedaan. Onduidelijk blijft of ze gebruikt worden door kamerleden en fractiemedewerkers of door medewerkers van het parlement.

Tussen de opgehaalde bestanden zitten afleveringen en van TV-series zoals bijvoorbeeld Sons of Anarchy, Community en Terra Nova.

Ook het boek Steve Jobs van Walter Isaacson blijkt te zijn opgehaald. Ook wordt het netwerk van de Tweede Kamer gebruikt voor het ophalen van software, in ieder geval Adobe Dreamweaver.

Porno

Verder blijkt er porno te zijn gedownload. Nader onderzoek leert dat het gaat om erotische porno in Mes Debuts Libertins en hardere porno in Mary Show You My Love. Ook de film Monica Anal Horse, waarin seks met dieren voorkomt, zit tussen de opgehaalde films.

Reactie

In een reactie aan NU.nl stelt Tweede Kamer-zegsman David van der Houwen actie te ondernemen. Omdat nog niet duidelijk is of het gaat om fracties of medewerkers van het parlement is niet duidelijk of er regels zijn overtreden.

Medewerkers van de Tweede Kamer mogen alleen kopiëren als dat voor hun functie noodzakelijk is. Persoonlijk gebruik van systemen mag wel, maar dan mag dat ‘geen verboden gebruik opleveren’.

"De regels gelden niet voor Kamerleden, hun medewerkers en fractiepersoneel", stelt Van der Houwen. Zij worden niet gecontroleerd.

"Binnen de Kamer gelden geen technische beperkingen voor het oproepen van websites of het downloaden van informatie. Dit op nadrukkelijk verzoek van de fracties. Kamerleden en hun medewerkers willen altijd de mogelijkheid hebben om zich te oriënteren op het publieke internetverkeer."

Pijnlijk

De ontdekking is pijnlijk, omdat er momenteel in de Tweede Kamer een politieke discussie speelt over het in de wet opnemen van een verbod op downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Eind vorig jaar onthulde GeenStijl al dat bij Buma Stemra, zelf verantwoordelijk voor het innen van auteursrechtengelden, zich ook schuldig heeft gemaakt aan downloaden. Buma staat bekend als een voorvechter voor het criminaliseren van downloaden.

Brein

De auteursrechtenorganisatie Brein vindt het ''uiterst kwalijk'' dat er vanuit de Tweede Kamer onder meer tv-series en films worden gedownload.

''De Kamer heeft een voorbeeldfunctie en geeft een totaal verkeerd signaal. Ten tweede: moet je dat op je werk doen?'', stelde Brein-directeur Tim Kuik dinsdag.