DEN HAAG - Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet informatie over ruim duizend verdragen op haar eigen website: www.minbuza.nl/verdragen).

De databank geeft een overzicht van verdragen en hun inwerkingtreding, de staten die partij zijn bij een verdrag en een verwijzing naar de tekst.