DEN HAAG - Minister Donner moet een einde maken aan een particuliere website die huurders adviseert hoe onder de inkomensgrens van 33.614 euro per jaar voor sociale huurwoningen te blijven.

Daarvoor pleit VVD-Kamerlid Betty de Boer. Zij wil dat de website ymere-advies.nl stopt met het creatief omgaan met regels.

Zo valt te lezen dat Ymere-advies scheidingsadvies op maat kan geven. Ook wordt er een mogelijkheid geboden om via een bureau in Polen als gedetacheerde te werken en worden parttime werken en negatieve bonussen aangemoedigd.

Woordvoerder Iris Schmohl van de Amsterdamse woningcorporatie Ymere laat weten dat deze website niet verbonden is aan Ymere en vermoedt dat het gaat om een uit de hand gelopen grap. "We zijn nu aan het uitzoeken wie hier achter zit en willen dat er zo snel mogelijk een eind komt. Dit is schadelijk voor ons."

De Boer wil dat minister Donner uitzoekt of deze adviessite inderdaad geen onderdeel is van Ymere. Ze wil hoe dan ook dat er een eind komt aan deze praktijken.

"Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er een instantie is die mensen oproept te laat te komen, zodat ze hun bonus niet halen", stelt de VVD-politica. "Het is een prikkel om niet te functioneren op het werk en dat staat haaks op het beleid van het kabinet."

Huurdersvereniging

De Huurdersvereniging Amsterdam kwam donderdag al met een persbericht over Ymere-advies en een oproep aan het kabinet om het huurbeleid te wijzigen, maar voorzitter Frans Ligtvoet beklemtoont tegenover NU.nl dat zij niet de initiatiefnemer van de site zijn.

"Het is wel een leuke gedachte, maar we hebben hiervoor niet de kennis, middelen en de tijd", aldus Ligtvoet, die erkent dat hij wel dankbaar gebruikt heeft gemaakt van de site om de negatieve gevolgen van het huurbeleid van minister Donner nog eens onder de aandacht te brengen.

Hij zegt wel te begrijpen waarom de bouwers zich op Ymere hebben gericht. "Die hebben ridicule voorstellen gedaan om duurdere woningen beschikbaar te stellen voor minder draagkrachtigen."

Volgens Ligtvoet is Donner de grote boosdoener. "Die houdt vast aan de inkomensgrens, terwijl dat geen verplichting is vanuit Brussel." Hij stelt dat de middeninkomens tussen wal en schip vallen doordat zij geen koopwoning of duurdere huurwoning kunnen betalen.