AMSTERDAM - De vereniging van computergebruikers HCC pleit voor een onafhankelijk toezichthouder voor de digitale communicatie tussen de overheid en burgers.

Omdat steeds meer overheidszaken door de burger online kunnen worden geregeld is het risico steeds vaker aanwezig dat gevoelige gegevens door derden worden misbruikt.

Volgens HCC wordt er nog onvoldoende adequaat gereageerd nadat bij overheidssites het lekken van gegevens is geconstateerd. Een onafhankelijk toezichthouder zou hier op in kunnen spelen.

"Het gaat echt om de beveiliging van een site", zegt Arda Gerkens, directeur van HCC tegenover NU.nl. Daar waar de overheid online communiceert en gegevens uitwisselt met burgers moet worden gecontroleerd of dit veilig gebeurt.

Afsluiten

Volgens Gerkens moet een toezichthouder ook de bevoegdheid hebben een site af te sluiten als deze niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet.

"Net zoals dat je kunt zeggen dat een feest op laste van de brandweer niet door kan gaan, kan een site dan 'op laste van' worden gesloten'', zegt Gerkens.

In een manifest roept HCC haar leden op te tekenen voor het aanstellen van een digitale toezichthouder.