LEIDEN - Kinderen moeten online beter beschermd worden. Dat constateert het Meldpunt Kinderporno. ''Nieuwe media maken het makkelijker om met een kind contact te leggen.

Diverse kanalen zoals 'sociale media' en chats worden gebruikt om uiteindelijk een kind seksueel te misbruiken'', aldus het meldpunt vrijdag.

Het Meldpunt Kinderporno heeft dit vastgesteld in zijn toekomstvisie over de aanpak van online seksueel kindermisbruik, dat is gepresenteerd aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Dat gebeurde in het kader van het 15-jarig bestaan van de belangenorganisatie.

Ook moet de politie actiever aanwezig zijn op internet, zo adviseert het meldpunt Opstelten. De organisatie wil daar zelf ook aan bijdragen door op jongerensites meer aandacht te besteden aan de risico's die internet met zich meebrengt en de schade die dat aan jongeren kan berokkenen.

Verder is Opstelten gewezen op een snellere behandeling van downloaders van kinderporno en (potentiële) misbruikers van kinderen. ''De drempel om nu vrijwillig hulp te zoeken, is hoog'', vindt het Meldpunt Kinderporno.