AMSTERDAM – Er worden het komende jaar flink wat websites van de publieke omroep geschrapt. Het aantal sites moet van 1074 naar maximaal 615 gaan.

De beperking van het aantal websites gebeurt in het kader van de bezuinigingen op de publieke omroep en de eis van minister Van Bijsterveldt dat ‘de wildgroei’ op het internet moet stoppen.

De publieke omroep heeft daarop besloten de internetstrategie te herzien en besluit dat de internetafdeling ondergebracht wordt bij directies video en audio. Zo zou er meer samenhang moeten optreden.

"Nu gebeurt het nog dat een omroep een interessant project op het internet heeft voor jongeren, maar dat er geen enkele relatie is met 3FM en Nederland 3", legt Gerard Timmer, NPO-directeur video, uit in NRC Handelsblad.

Uitzending Gemist

Dit weekend werd al bekend dat Uitzending Gemist in de toekomst deels betaald wordt. Er zal dan wel een uitbreiding van het aanbod gerealiseerd worden.

Juist daardoor worden sommige programma's, bijvoorbeeld aangekochte dramaseries en films, betaald. Nu zijn niet alle programma's terug te kijken en is een aantal slechts voor een beperkte tijd beschikbaar. Voor programma's van de NPO zelf zal geen vergoeding gevraagd worden.