PARIJS - Kranten bereiken nog steeds meer nieuwsconsumenten dan internet. Dat stelt WAN-IFRA, een wereldwijde vereniging van nieuwsproducenten, donderdag in zijn jaarlijkse trendrapport.

Op een doorsneedag bereikt een krant 20 procent meer burgers dan internet.

Terwijl er in het Westen bij de papieren krant sprake is van ontlezing, nemen de oplages in Azië nog steeds toe. De grootste terugloop is geconstateerd bij gratis dagbladen. ''De hype is over'', aldus het rapport.

Er zijn grote verschillen qua mediagebruik tussen diverse landen. In overeenstemming met een wijdverbreid cliché is de tv in de Verenigde Staten het dominante nieuwsmedium.

Radio

Het toenemende internetgebruik lijkt vooral ten koste te gaan van de radio: de gemiddelde dagelijkse luistertijd is sinds 2006 met 23 procent gedaald. Voor de tijd die aan het lezen van kranten wordt besteed, is dat slechts 7 procent.