VOORBURG - Het aantal mensen dat zijn arbeidszame leven slijt achter een beeldscherm neemt niet meer toe. In 2000 is het computergebruik op het werk zelfs voor het eerst sinds jaren gedaald. De opmars van het beeldschermwerk lijkt hiermee tot stilstand gekomen, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een maandag gepubliceerd onderzoek.

In 2000 hebben bijna drie miljoen Nederlanders regelmatig achter een beeldscherm gezeten tijdens hun werk. Dat is 43 procent van de werkzame beroepsbevolking en 1 procent minder dan een jaar eerder. In de periode 1996 tot en met 1999 liep het aandeel werkenden achter de computer nog op van 37 procent tot 44 procent.

De daling van 1 procent noemt het CBS te gering om van een trendbreuk te spreken. Het onderzoeksbureau spreekt daarom van stagnering van het computergebruik.