DEN HAAG - Het is al langer bekend dat kwaadwillenden het recept voor een bom gemakkelijk op het internet kunnen vinden. Voor justitie is het echter niet te doen om het plaatsen van dergelijke 'bomrecepten' te verbieden.

Dat zei een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vrijdag.

''Het internet is een wereldwijd netwerk. Het is heel lastig om hier juridische afspraken over te maken'', aldus de woordvoerder.

Bom Zeeland

De politie arresteerde donderdag een 20-jarige Zeeuw op verdenking van het vervaardigen van een bom. Hiermee zou hij op 23 september een caisson op een strand in Zeeland hebben opgeblazen.

Volgens de woordvoerder zijn maatregelen die justitie neemt om dergelijke zelfmaakbommen te bestrijden, gericht op de ingrediënten die nodig zijn om een explosief te maken. Vaak zijn deze grondstoffen gemakkelijk te verkrijgen, zoals kunstmest.

Datasysteem

Zo is in 2010 bij het KLPD een loket voor meldingen over (mogelijk) verdachte transacties van chemicaliën voor explosieven verwezenlijkt. Het Forensisch Institituut ontwikkelt intussen een datasysteem voor onder meer Defensie en politie.

Hiermee kunnen volgens het ministerie van Veiligheid gegevens over (zelfgemaakte) explosieven 'snel, slim en mobiel' worden doorzocht. Er loopt momenteel een proef.

Samenwerking

Verschillende partijen werken nauw samen met elkaar om aanslagen met dergelijke bommen te voorkomen.

Het gaat om terrorismebestrijder NCTb, Infrastructuur & Milieu, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, de Joint Taskforce Counter-IED, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), het Nederlands Forensisch Instituut, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en overheidspartijen.

Kunstmest

Er heeft overleg plaats met het bedrijfsleven, waaronder grote producenten van chemicaliën, en brancheorganisaties.

Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan een actieplan tegen explosieven. Een van de doelen is te voorkomen dat kunstmest als bom wordt gebruikt door het percentage ammoniumnitraat in kunstmest te verlagen.