AMSTERDAM - ICT-website Webwereld publiceert in de maand oktober elke werkdag een privacylek in een website of overheidsdienst, te beginnen bij maandag. Daarmee wil de site onder de aandacht brengen dat onze privégegevens niet altijd zo beveiligd zijn opgeslagen als we denken.

Hackers kunnen volgens de site soms kinderlijk eenvoudig aan onze gegevens komen. "Terwijl het aan de andere kant ook simpel is om de gevoelige gegevens goed te beschermen'', aldus Webwereld in een toelichting. Grote en kleinere lekken komen voorbij in 'Lektober'.

Dichten

Naar eigen zeggen krijgt de site dagelijks meldingen van privacylekken en heeft ze er genoeg om de hele maand oktober door te komen. Na een melding van een lek brengt de website eerst de organisaties op de hoogte. Dan kunnen ze het lek dichten alvorens de site publiceert.