AMSTERDAM – Een Kamermeerderheid heeft genoeg gehad van de privacyschending bij Facebook. Na berichten over het volgen van uitgelogde gebruikers willen partijen een breed onderzoek en een visie van het kabinet.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl in de Tweede Kamer. De PVV, PvdA, SP, GroenLinks en D66 pleiten voor maatregelen.

De afgelopen dagen raakte Facebook in opspraak omdat met cookies het internetgebruik van uitgelogde Facebookgebruikers gevolgd werd. Het is niet de eerste keer dat de privacy van de netwerksite ter discussie staat.

“De website is al meerdere malen gelinkt aan privacyschending”, aldus Kees Verhoeven van D66. “Daarom willen we van minister Verhagen weten of Facebook zich aan de regels en de toekomstige cookiewet houdt.”

Cookiewet

Naast het volgen van uitgelogde gebruikers erkent de website dat advertenties gebaseerd worden op ‘likes’ en de inhoud van updates. Schrijft een gebruiker iets over surfen, dan is de kans groot dat de advertentie daarop aangepast wordt.

In Nederland is een voorstel gedaan voor cookiewetgeving en deze wet verbiedt het gebruiken van privacygevoelige informatie voor gerichte reclames tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven.

Onderzoek en visie

De partijen willen nu ook een algemene visie van het kabinet over de mogelijke inperking en handhaving van soortgelijke praktijken.

“Net als bij het aftappen door providers kan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) naar de praktijken van Facebook kijken”, laat SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen weten. “Ik vind het ongeoorloofd en ben benieuwd of het CBP tot dezelfde conclusie komt. Als dat niet zo is, is het wat mij betreft tijd voor een wetswijziging.”

Europees onderzoek

GroenLinks noemt het volgen van uitgelogde gebruikers ‘een ernstig feit’ en ‘een schending van de privacy’. Kamerlid Bruno Braakhuis: “Ik steun de oproep om een onderzoek in te stellen en zal zelf ook actie willen ondernemen.”

“In hun marketingbehoefte gaan grote marktpartijen over de grens van het toelaatbare door de consument ongevraagd te volgen en gegevens op te slaan en te gebruiken. De vraag die dit zoveelste incident oproept, is of er niet een breder onderzoek moet komen.”

De PvdA sluit zich hierbij aan en wil het liefst een internationaal onderzoek omdat dit een internationale kwestie is.

Verboden

De PVV verwacht dat de toekomstige cookiewetgeving het volgen van uitgelogde gebruikers en het ongevraagd gebruiken van informatie voor gerichte reclame zal verbieden.

“Anders moet er iets gebeuren en zal ik vragen stellen aan de minister. Ik wil weten of Facebook zich aan de regels houdt”, aldus Jhim van Bemmel van de PVV.

Opspraak

Facebook heeft inmiddels laten weten dat het volgen van uitgelogde gebruikers een foutje was en dat het probleem opgelost is. Omdat dit niet de eerste misstap van de site is, achten de Nederlandse politici nieuw onderzoek en nieuwe Kamervragen toch nodig.

Facebook raakte eerder in opspraak vanwege bijvoorbeeld het doorgeven van informatie aan adverteerders via Facebooks Apps en vanwege de instellingen die standaard op openbaar staan en bovendien onduidelijk zouden zijn.