DEN HAAG - Huisartsen en apothekers moeten de komende weken beslissen of ze toch mee willen doen aan een nieuwe variant van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Vijf koepelorganisaties van huisartsen, huisartsenposten en apothekers hebben dat dinsdag bekendgemaakt.

Als rond november blijkt dat ongeveer de helft meedoet, kan er volgend jaar een nieuwe vorm van uitwisseling van medische- en patiëntgegevens plaatsvinden, stellen ze.

De Eerste Kamer torpedeerde dit voorjaar de invoering van het EPD. De parlementariërs waren bang dat de privacy van patiënten niet goed was beschermd.

Nieuwe variant

De koepelorganisaties onder wie de LHV (huisartsen) en KNMP (apothekers) denken toch dat de uitwisseling van gegevens in het belang is van de patient. Volgens hen is de nieuwe variant heel anders dan het oude EPD-plan.

Zij zeggen alleen de techniek te gebruiken van het EPD. Volgens hen valt hun voorstel binnen de wet.

In het nieuwe plan moeten patiënten expliciet toestemming geven voor het uitwisselen van hun gegevens. In het nieuwe voorstel vindt de uitwisseling alleen plaats op regionaal niveau.

Kosten

De nieuwe opzet kost ongeveer 10 miljoen euro voor het jaar 2012. De zorgverzekeraars hebben zich bereid verklaard de kosten te dragen.

Volgens directeur Pieter Hasekamp van koepelorganisatie van de zorgverzekeraars is de kans reël dat de kosten zich terugverdienen door meer efficiëntie en minder medicijnfouten.

Uitbreiden

De initiatiefnemers willen het nieuwe informatiesysteem stap voor stap uitbreiden. Ze zeggen in onderhandeling te zijn met ziekenhuizen zodat de afdelingen voor Spoedeisende Hulp zich ook kunnen aansluiten.

Het is nog niet bekend wanneer het uitwisselingssysteem volgend jaar daadwerkelijk van start gaat.