DEN HAAG - De overheid moet veel alerter zijn op talloze kleine en grote discussies op internet die plotseling als een veenbrand kunnen oplaaien.

De overheid neemt weinig deel aan onlinediscussies en concentreert zich op eigen discussies, die weinig binding hebben met soms heftige maatschappelijke debatten op het internet.

Dat schrijft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een advies dat donderdag wordt gepresenteerd.

Gedragscodes

De raad vindt het in eerste instantie een opgave voor de samenleving zelf om omgangsvormen en gedragscodes te ontwikkelen. De rol van de overheid moet zich op dit moment beperken tot het tegengaan van strafrechtelijke overtredingen en ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot het medium.

In het komende jaar gaat de RMO een reeks discussies organiseren over regels op internet die in 2012 moeten leiden tot een nieuw advies.