AMSTERDAM – De Partij voor de Dieren en GroenLinks eisen opheldering van minister Verhagen (Economische Zaken) vanwege de sluiting van het onderzoek naar het aftappen van internetverkeer door Nederlandse providers.

Dinsdag diende Marianne Thieme, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, Kamervragen in. GroenLinks laat aan NU.nl weten zich bij de vragen aan te sluiten.

Thieme vraagt de minister of het klopt dat het Centraal Informatiepunt Slachtoffers (CIS) het onderzoek naar het oneigenlijk of onwettig gebruik van Deep Packet Inspection (DPI) gesloten heeft en klagers daarvan op de hoogte heeft gesteld.

Gebruik DPI

Eerder dit jaar bekende KPN DPI te gebruiken waarna ook Vodafone en T-Mobile dat toegaven. De techniek is in staat om in pakketjes data te kijken. Potentieel kan de inhoud van e-mails gelezen worden, maar de providers stellen dit niet te doen.

DPI wordt volgens hen gebruikt om het dataverkeer in de gaten te houden zodat de het netwerk optimaal onder controle kan worden gehouden. Uit onderzoek van OPTA bleek niet direct dat er verkeer afgetapt werd, maar toch sprak de instantie van een mogelijke overtreding.

Het Openbaar Ministerie kondigde in juni aan zelf onderzoek te doen.

Brief politie

“Klopt het dat de politie aan mensen die aangifte hebben gedaan een dag na aangifte een brief gestuurd heeft waarin staat dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn en er geen zicht is op een verdachte?”, schrijft Thieme.

Het Kamerlid vraagt zich af hoe de politie in zo’n korte tijd adequate opsporing heeft kunnen verrichten en wat de reden is voor de sluiting van het onderzoek.

Strafrechtelijk onderzoek

Ook wil ze weten wat de status is van het onderzoek van het OM en wat het onderzoek heeft opgeleverd. “Zijn de resultaten, als die er zijn, van dien aard dat het OM (nader) strafrechtelijk onderzoek zal doen?”

Bruno Braakhuis van GroenLinks voegt daaraan toe: "Het kan niet zo zijn dat, zolang er geen heldere wettelijke richtlijnen zijn over het gebruik van DPI en de mogelijke impact op de privacy als gevolg daarvan, partijen die er gebruik van maken daarmee zomaar door kunnen gaan en dat onderzoeken naar mogelijke privacyschendingen zomaar worden gestaakt."

Wetswijziging

Kamerlid Kees Verhoeven (D66) laat in een reactie weten dat D66 de vragen van Thieme begrijpt, maar zich er niet bij aansluit. "Wij respecteren het autonome besluit van het OM. Het is niet aan de politiek om recht te spreken."

"Wij moeten voor wetgeving zorgen en dat is gebeurd via een wetswijziging rond DPI. Zodra die wet van kracht is, wordt DPI indien nodig hard aangepakt."

PVV verwijst ook naar het wetsvoorstel dat al door de Tweede Kamer is goedgekeurd. "We vinden wel met name de snelheid van de reactie van de politie opmerkelijk", laat Kamerlid Jhim van Bemmel nog wel weten.