AMSTERDAM - De centrale databank waarin de telecomaanbieders de gegevens van hun klanten opslaan, het CIOT, is slecht beveiligd.

Virussen hebben vrij spel in de databank, zo concludeert digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom.

De beweging doet de uitspraak naar aanleiding van een jaarlijks intern rapport van het ministerie van Justitie over het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT).

Bits of Freedom vroeg het rapport aan op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Reikwijdte

Volgens Bits of Freedom zou 'de reikwijdte van het rapport beperkt zijn, kloppen de cijfers uit het jaarverslag mogelijk niet en is de beveiliging van de computers waarmee de databank wordt beheerd niet op orde.'

De organisatie is het meest geschokt door de virusscanners op de computers van het CIOT. Deze zouden slechts een keer per week handmatig worden bijgewerkt. Een gevolg daarvan is volgens Bits of Freedom dat wanneer de de beheerder ziek is of met vakantie, de update van de virusscans niet plaatsvindt.

Kritiek

Het CIOT verzamelt dagelijks de gegevens van de klanten van de Nederlandse internet- en telefonieaanbieders. De afgelopen jaren was er veel kritiek op het functioneren van de database.

Drie van de zes aanbevelingen die de onderzoekers in 2008 en 2009 deden aan het CIOT blijven staan. Het gaat over de afspraken met de opsporings- en inlichtingendiensten, het maken van veiligheidskopieën en het beheer van softwareprogramma’s.