DEN HAAG - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) weten wat hij vindt van het privacybeleid van de zakelijke netwerksite LinkedIn.

Kamerleden Martijn van Dam en Jeroen Recourt hebben de bewindsman woensdag gevraagd of hij vindt dat de site inbreuk maakt op de wet bescherming persoonsgegevens.

Reden is het nieuws dat de site foto's en namen van LinkedIn-leden sinds kort ongevraagd gebruikt voor reclames, begrijpen de PvdA'ers.

Zij hebben gehoord dat het webadres sinds juni een wijziging heeft aangebracht, waardoor alle LinkedIn-leden met hun profiel worden aangeboden voor commerciële doeleinden. Pas als de gebruiker zelf actie onderneemt en de standaard aangevinkte toepassing uitzet, gaan gegevens niet langer naar derden.

Optreden

De vragenstellers willen dat Opstelten uitzoekt of LinkedIn inderdaad zo te werk gaat. ''Wordt hiertegen opgetreden door het College Bescherming Persoonsgegevens?'', vragen ze vervolgens.

,,Deelt u de mening dat het automatisch toestemming geven voor het gebruik van gegevens door gebruikers van LinkedIn of andere sociale netwerken ongewenst is en dat er expliciet om toestemming zou moeten worden gevraagd?'', willen ze ook nog weten. ,,Zo ja, hoe gaat u er zorg voor dragen dat deze praktijk wordt aangepast? Zo nee, waarom niet?''

De PvdA-volksvertegenwoordigers vragen zich verder nog af of Opstelten zijn mening wil geven over de vraag of LinkedIn wel of niet voldoende heeft gedaan om gebruikers te informeren.