AMSTERDAM – Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft een aantal eisen richting Google rond het onrechtmatig verzamelen van informatie over wifi-netwerken opgeschort.

Dat stelt Google Nederland tegenover Webwereld.nl.

In april maakte het CBP onderzoeksresultaten naar het verzamelen van gegevens van wifi-routers en de locatie daarvan tijdens opnames voor Google Street View bekend. De instantie eiste van Google dat het bedrijf de gegevens binnen zes weken zou verwijderen.

Ook moest Google een systeem bouwen waarmee gebruikers kunnen aangeven dat zij niet willen dat locatiegegevens gebruikt worden om locatiediensten van de zoekgigant te verbeteren.

Opgeschort

Medio juli heeft Google echter nog niets gedaan en is het bedrijf zelfs een kort geding gestart tegen het CBP. Onder druk van de zoekgigant heeft het CBP alle eisen, inclusief de boete, voorlopig opgeschort.

"Het CBP heeft ons laten weten dat ze hun eisen hebben opgeschort lopende de bezwaarprocedure bij het CBP," aldus een woordvoerder van Google tegenover Webwereld. Het CBP wil niet reageren en stelt te wachten tot de procedure is afgerond.

Informatie

De afgelopen twee jaar werden gegevens van 3,6 miljoen wifi-routers en de locatie daarvan vastgelegd. Het CBP stelt ook vast dat Google met dezelfde Street View-auto's inhoudelijke communicatiegegevens, zogeheten 'payload data', heeft verzameld.

Uit het onderzoek blijkt dat deze informatie persoonsgegevens bevat, zoals emailadressen, medische gegevens en informatie over financiële transacties. Deze informatie is inmiddels verwijderd.

De gegevens van de wifi-netwerken zijn echter niet vernietigd. Google stelt dat niets is terug te leiden tot een individu en de informatie geanonimiseerd is.