AMSTERDAM – Het gat in netneutraliteit wordt definitief gedicht. De uitzondering die na een fout van de PvdA door een meerderheid van de Tweede Kamer werd gesteund, zal uit de wet gehaald worden.

Dat blijkt uit de stemming over een nieuw amendement van Martijn van Dam, Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Vorige week werd gestemd over een nieuwe Telecomwet en tientallen amendementen die binnen deze wet vallen. Een meerderheid steunde het vastleggen van netneutraliteit in de Telecomwet, maar door een fout van de PvdA werd ook een uitzondering op deze wet gesteund.

Misbruik

Een aantal Kamerleden vreesde dat er misbruik gemaakt zou worden van het gat in de wet. Van Dam diende een nieuw amendement in dat dinsdag door 76 Kamerleden gesteund werd. 74 Kamerleden stemden tegen.

Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer zal opnieuw gekeken worden naar beide amendementen. Het nieuwe amendement zal bij acceptatie van de Telecomwet het eerdere amendement met de uitzondering overschrijven.

Netneutraliteit

Het principe van netneutraliteit betekent dat providers internetverkeer geen voorrang mogen geven en niet extra mogelijk belasten of mogen blokkeren. Voorrang is alleen toegestaan bij extreme drukte op het netwerk.

De uitzondering die werd gesteund betrof het toestaan van het blokkeren van websites om ideologische motieven. De blokkade mocht alleen door providers worden ingevoerd na expliciet verzoek van een gebruiker. De uitzondering zal nu nooit in werking treden.