AMSTERDAM – Adverteerders en uitgevers hebben een onterecht spookbeeld de wereld in geholpen waarin internetters tientallen pop-ups moeten wegklikken door nieuwe cookiewetgeving. D66 en PVV vinden dit beeld onterecht.

Dat blijkt uit antwoorden van de twee partijen op vragen van NU.nl.

In de nieuwe cookiewetgeving staat dat voor het gebruik van cookies, bestanden waarin informatie als surfgedrag en voorkeuren van een internetter zijn opgeslagen, ondubbelzinnig toestemming moet worden verkregen.

Advertenties

Adverteerders gebruiken deze cookies nu ongevraagd om gerichte advertenties te bieden. Ook kan er aan de hand van cookies een internetprofiel van een gebruiker worden opgesteld die in verkeerde handen kan vallen.

Overigens zijn er ook zogenoemde first person cookies afkomstig van de website zelf, daarin worden bijvoorbeeld wachtwoorden opgeslagen om het inlogproces beter te laten verlopen. Deze cookies zijn uitgesloten van de regels in de wet.

Pop-ups

Adverteerders en uitgevers gaven eerder aan te vrezen dat internetters straks tientallen pop-ups per website moeten wegklikken om verschillende advertenties wel of niet toe te staan.

Na die kritiek en na vragen van D66 werd het wetsvoorstel aangepast en is een passage opgenomen waarin staat dat het surfgemak niet mag worden aangetast.

Rechten

Volgens de branche zijn deze twee onderdelen technisch gezien lastig te combineren. De PVV stelt dat er bewust op dat punt is ingezet. “Het gaat erom dat mensen het recht hebben om te weten welke informatie er door wie gebruikt wordt”, aldus Jhim van Bemmel van de PVV.

“De branche zet in op het technische aspect, maar ik ga er vanuit dat zij creatief genoeg zijn om met een oplossing te komen die hun inkomsten veiligstelt.”

De Nederlandse wetgeving gaat verder dan recente EU-richtlijnen waarin gebruikers wel hun wensen kunnen aangeven, maar hier niet expliciet van te voren om gevraagd worden.

Collectief

“De cookiewetgeving betekent echter niet dat bij elke site apart moet worden aangegeven wat wel mag en wat niet”, legt Van Bemmel uit. “Het kan bijvoorbeeld per adverteerder of per uitgever.”

De PVV ziet een situatie voor zich waar als een internetter naar NU.nl surft, direct kan aangeven alle reclames op de pagina’s van uitgever Sanoma Media wel of niet goed te keuren. Als de internetter dan andere websites van Sanoma Media bezoekt, wordt daar geen pop-up weergegeven.

“Zoveel aanbieders zijn er nu ook weer niet”, aldus Van Bemmel. “Bovendien kan ik me niet voorstellen dat er veel mensen zullen zijn die heel specifiek van een bepaalde adverteerder wel gerichte reclames willen en van een ander niet.”

Verdienmodel

Adverteerders en uitgevers hebben volgens het PVV-Kamerlid een angst dat er massaal nee gezegd gaat worden en zij inkomsten verliezen. “Als dat echt gebeurt, moeten we ons afvragen of het verdienmodel wel klopt. Dat is een hele andere discussie.”

Ook D66 wijst op het feit dat de branche nu zelf met een voorstel mag komen en dus een ongewenste situatie kan voorkomen. “Toestemming kan individueel en collectief en op het niveau van de adverteerder, dus niet per website.”

“We bieden zo genoeg ruimte en vrijheid aan de branche om met een goed verdienmodel te komen, dat rekening houdt met het surfgemak van de internetter.”