DEN HAAG – De Tweede Kamer wil dat internetters voortaan expliciet toestemming moeten geven aan websites om cookies te plaatsen.

De SP laat aan NU.nl weten een amendement van PVV en PvdA hiertoe te zullen steunen. Eerder sprak D66 al zijn steun uit.

Met de meerderheid in de Kamer zullen websites straks actief om toestemming moeten vragen aan de gebruiker voor het plaatsen van zogeheten third party-cookies, oftewel bestandjes die profielen van de internetter aanmaken om gerichter te kunnen adverteren.

De Kamer wil hiermee voorkomen dat internetters via de standaardinstellingen van de browser automatisch toestemming geven voor de cookie-bestanden.

Oneigenlijk

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen vindt dat internetbedrijven nu op een oneigenlijke manier gebruik maken van de cookies. “Ik wil niet dat buiten mijn medeweten via allerlei kanalen en tunnels met mijn persoonsgegevens wordt gezeuld”, stelt ze.

Volgens haar zijn mensen voorzichtig met bankgegevens en telefoonnummers op internet, maar wordt van consumenten te veel gevraagd als ze zich ook in cookies moeten gaan verdiepen. Bovendien kan er volgens haar ook zonder third party-cookies worden geadverteerd.

Kroes

Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) liet vrijdag in de Telegraaf weten geen voorstander te zijn van de ondubbelzinnige toestemmingseis.

Zij vreest dat de strenge cookie-eisen de gebruikersvriendelijkheid van het internet aantasten en stelt daarom eenmalige toestemming bij de browser voor.

“Het is aan het bedrijfsleven om met elkaar afspraken te maken over de praktische uitvoering”, stelt Kroes. “Het moet transparant en effectief, waarbij de privacy van de consumenten voldoende is gewaarborgd.”

Verhagen

Minister Verhagen (Economische Zaken) verwijst net als Kroes naar het overleg tussen de Europese Commissie en het bedrijfsleven over de concrete invulling van de toestemmingsvereiste.

Ook hij opperde in het debat in de Tweede Kamer de mogelijkheid dat er bij nieuwe browsers via de instellingen kan worden aangegeven welke sites wel of niet toestemming krijgen om cookies te plaatsen.

Internetuitgevers en online adverteerders stuurden afgelopen week een brandbrief naar de Kamer over het voorstel van de PVV en de PvdA. Zij vrezen dat advertenties moeilijker op de gebruiker kunnen worden afgestemd en waarschuwen voor veel popups.