AMSTERDAM – Er zijn in Nederland ruim 4,7 miljoen mensen die wel eens downloaden vanuit illegale bron. Binnen deze groep van downloaders is de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar sterk oververtegenwoordigd.

28 procent van de muziekdownloaders valt in deze leeftijdsgroep , onder filmdownloaders dertig procent en gamesdownloaders zelfs 40 procent. Vijftigplussers zijn juist ondervertegenwoordigd.

Onderzoek- en adviesburea Considerati heeft een zo breed mogelijke studie gedaan waarin meerdere onderzoeken rondom downloadperikelen naast elkaar zijn gelegd. De conclusies zijn maandag openbaar gemaakt (PDF).

Volgens schattingen bestaat een kwart van het wereldwijde internetverkeer uit het uitwisselen van illegaal aangeboden bestanden.

De meest voor de hand liggende reden is dat illegale kopieën gratis zijn, maar ook factoren als het niet kunnen vinden van het originele bestand spelen een rol. De Nederlandse muziekindustrie loopt hierdoor 100 miljoen euro mis.

Discussie

Het doel van het rapport is om een eind te maken aan de discussie over of downloaden nou wel of geen invloed heeft op de businessmodellen van de entertainmentindustrie in Nederland.

"Voor- en tegenstanders van downloaders halen altijd onderzoeken aan en halen argumenten naar voren in hun voordeel. Met dit rapport hopen we een complete feitenbasis aan te leveren," zegt Bart Schermer, partner bij Considerati tegen Webwereld.nl.