AMSTERDAM - Scholen weten zich geen raad met het gebruik van mobieltjes en smartphones door leerlingen. Het beleid is chaotisch en leidt tot een verstoring van de concentratie, de kwaliteit van de lessen en de veiligheid op school.

Dat stelt de Nationale Academie voor Media & Maatschappij in een maandag verschenen onderzoek (PDF).

De mobieltjes, doorgaans voorzien van camera, worden volgens een woordvoerster steeds meer als wapen gebruikt bij het pesten van leerlingen onderling en van leraren. Vervelende filmpjes verschijnen op internet en op sociale webpagina's worden mensen zwart gemaakt.

Scholen zijn door de snelle ontwikkelingen van het mobiele internet vaak onvoldoende op de hoogte van de negatieve, maar ook positieve mogelijkheden van de mobiele apparaten. Ook ontbreekt het aan eenduidige afspraken over het gebruik, als er al afspraken zijn, aldus het rapport.

Mediacoach

Het onderzoeksinstituut, dat als doel heeft de mediawijsheid van de jeugd te verbeteren, pleit voor harde afspraken over wat wel en niet gewenst is. Elke school zou een eigen deskundige (mediacoach) moeten inschakelen die overlegt met een expertgroep van leerlingen.

Overigens zouden leraren zelf ook afspraken moeten maken over hun gedrag op sociale media als Twitter, Hyves en Facebook.

Mobiele communicatiemiddelen zijn in de toekomst niet uit de klas te houden, verwachten de onderzoekers. Maar er moet dan wel op een educatieve manier gebruik van worden gemaakt.

De enquête werd gehouden op 120 basis- en middelbare scholen. Er waren 149 individuele gesprekken met directieleden en onderwijzend personeel en veertig groepsgesprekken met 360 leerlingen.