AMSTERDAM – KPN heeft intern onderzoek uitgevoerd naar het ‘aftappen’ van het mobiele internet. De provider stelt dat de inhoud niet bekeken is en dat er geen wetgeving is overtreden. Ook is de privacy van klanten niet geschonden. KPN is bereid mee te werken aan extern onderzoek.

Dat blijkt vrijdagmiddag uit een nieuwe verklaring.

Donderdag werd bekend dat KPN gebruikmaakt van Deep Packet Inspection (DPI), een techniek waarmee de inhoud van berichten bekeken kan worden. KPN heeft de techniek alleen gebruikt om het gebruik van WhatsApp in kaart te brengen.

DPI

DPI kan namelijk op verschillende lagen toegepast worden. Zo kan gekeken worden wat de afzender en bestemming van data is en kan ook de inhoud van deze data bekeken worden. KPN heeft alleen van de eerste optie gebruikgemaakt, aldus de provider.

Vodafone maakt overigens ook gebruik van DPI om het netwerk beter te managen. Feit is dat er ook andere, minder gevoelige technieken beschikbaar zijn die deze informatie kunnen verzamelen.

Uitleg

KPN legt tegenover NU.nl uit dat de term Deep Packet Inspection wel van toepassing is ook al is er niet 'diep in het pakketje' gekeken. "De term wordt voor verschillende technieken gebruikt, dit is een hele lichte variant.

Het gaat bij KPN alleen om welke dienst er gebruikt is en waar die dienst van afkomstig is. Dat hier geen DPI voor nodig is, maar ook andere technieken voor bestaan, erkent KPN.

Maar de provider blijft erbij dat er een onjuist beeld is ontstaan van wat DPI is, "iedereen geeft een andere definitie, bij ons ging het niet om inhoud."

KPN bekijkt alleen het type dienst en de afzender en zal dit ook bij nieuwe abonnementen vanaf de zomer blijven doen. Dan zullen nieuwe klanten voor bepaalde internetdiensten extra moeten betalen. Doen zij dit niet en gebruiken zij de dienst wel, ziet KPN dit en zal er een rekening gestuurd worden.

Wetgeving

KPN weet in ieder geval zeker dat er geen wetten zijn overtreden bij het monitoren van het mobiele internetverkeer. Zo zijn de gegevens drie maanden opgeslagen en geanonimiseerd. Wettelijk mag een provider de gegevens zes maanden opslaan.

Daarnaast heeft KPN de verkeersgegevens naar eigen zeggen gebruikt voor verkeersbeheer. “Namelijk om een analyse te maken van de impact van het gebruik van WhatsApp op het signaleringsnetwerk.”

Invloed WhatsApp

Dit betekent dat KPN heeft onderzocht wat de invloed van WhatsApp op het netwerk is. Dat dit gedaan wordt staat ook in de algemene voorwaarden en dus heeft KPN klanten om toestemming gevraagd en dan staat de wet toe dat een provider verkeer bekijkt om het netwerk te verbeteren.

De vraag is of WhatsApp van zulke grote invloed op het netwerk is dat dit onderzocht moest worden. Zo worden via de applicatie berichten verstuurd die weinig bandbreedte vragen. KPN stelt open te staan voor extern onderzoek.

Onderzoek

De Consumentenbond heeft Opta en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) inmiddels opgeroepen onderzoek te doen naar de situatie bij providers. Opta stelt dat dit ook nodig is, maar is niet de aangewezen partij. Het CBP wil niet inhoudelijk reageren.

D66 heeft bovendien aan minister Verhagen gevraagd het eerder aangekondigde onderzoek naar providers binnen twee weken af te ronden.