AMSTERDAM - Opsporingsdiensten overtreden regelmatig de wet bij het opvragen van bel-, sms- en e-mailgegevens. Dat constateert het College Bescherming Persoonsgegevens na een onderzoek.

Aanleiding voor het rapport was een intern onderzoek van het ministerie van Justitie, waaruit vorig jaar bleek dat opsporingsdiensten de privacywetgeving regelmatig aan de laars lappen.

Het CBP nam de Dienst Nationale Recherche (DNR), het politiekorps Haaglanden en het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) onder de loep.

De opsporingsdiensten vragen drie miljoen keer per jaar klantgegevens op via het CIOT, waarmee Nederland koploper is in Europa.

Onbevoegden

Volgens het CBP ontbreken formele procedures voor de toegang tot het CIOT Informatie Systeem (CIS), waardoor niet kan worden gegarandeerd dat de privacygevoelige informatie uit handen blijft van onbevoegden.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat opsporingsdiensten buiten het CIOT rechtstreeks gegevens opvragen bij telecombedrijven, die dan via een openbare telefoonlijn zonder aanvullende beveiligingsmaatregelen worden verzonden. Het CBP concludeert dat er geen sprake is van een passend beveiligingsniveau.

Onrechtmatig

Ook keek het College naar de rechtmatigheid van een aantal specifieke gevallen.

Het CBP concludeert dat bij het korps Haaglanden vijf van de elf en bij de DNR negen van de elf onderzochte bevragingen in strijd met de wet zijn: de korpsen konden de betreffende bevragingen niet verantwoorden.

Politie Haaglanden

De politie Haaglanden laat weten maatregelen te hebben genomen. Het aantal aanvragers van telecominformatie is al 'drastisch' teruggebracht en het toekennen van autorisaties om informatie te mogen opvragen, wordt vastgesteld in een formele procedure.

De betrokken politiemensen hebben onlangs een nieuwe instructie gekregen.

Opstelten

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) was eind maart al op de hoogte van de bevindingen van het CBP. Hij gaf de politie en andere opsporingsdiensten tot 1 mei de tijd om hun leven te beteren. Korpsen die de fout in blijven gaan, mogen zelf geen gegevens meer opvragen.

De minister laat na afloop van het ultimatum nagaan hoe de vlag erbij hangt en komt dan op de zaak terug.