BRUSSEL – Het bijhouden communicatiegegevens, zoals wie met wie belt of mailt, verloopt verre van soepel. Hoe het criminaliteit helpt bestrijden blijft onduidelijk, terwijl er de nodige beveiligingsproblemen zijn en de toegang tot de informatie beter in de gaten moet worden gehouden.

Dat blijkt uit een gelekt rapport van de Europese Commissie. Daarin staat een analyse van effecten van de inmiddels vijf jaar oude Europese richtlijn.

Toch beschouwt de Europese Commissie de opslag als zo belangrijk dat met het bewaren van verkeersgegevens moet worden doorgegaan.

Privacyproblemen

In het rapport concludeert de Commissie dat de bewaarplicht in de huidige vorm te ver gaat. Diverse organisaties, waaronder het Nederlandse Bits of Freedom, hebben daarom gewezen op de privacyproblemen van het bijhouden van zoveel informatie. Zij schatten dat de gegevens van burgers alleen in 2010 al zo’n 85.000 keer zijn benaderd.

Ook de Europese toezichthouder meent dat deze opslag te ver gaat. Inmiddels zijn er ook voorbeelden bekend, waarin meer informatie is bijgehouden dan toegestaan.

Maatregelen

Het advies is daarom om meer onafhankelijk toezicht op de toegang tot gegevens te realiseren. Daarnaast moet het aantal overheden die toegang hebben tot de data ingeperkt worden en moeten er minder gegevens worden opgeslagen.

Ook stelt de toezichthouders voor beveiligingsregels op te stellen en het doorploeteren van gegevens te verbieden.

Ongrondwettig

Al zijn alle landen van de EU verplicht om de bewaarplicht in te voeren toch is dat niet gebeurd. In Tsjechië en Duitsland is de maatregel door rechters ongrondwettig verklaard, terwijl in Roemenië en Zweden de parlementen problemen zien in de privacy en de richtlijn niet in wet omzetten.

Wat Europa uiteindelijk met de richtlijn zal doen, moet in de komende maanden duidelijk worden. De Europese actiegroep EDRI heeft een eigen rapportage (pdf) gemaakt, waarin zij twijfelen aan het nut en de gevaren belichten.