AMSTERDAM – Het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV) pleit voor het vervolgen van individuele downloaders. Dit in een reactie op de brief van staatssecretaris Teeven over het beschermen van het auteursrecht.

Teeven liet in een brief aan de Tweede Kamer weten het auteursrecht te willen moderniseren.

De staatssecretaris wil het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal onrechtmatig maken, maar mensen die ‘beperkt’ downloaden niet vervolgen. In plaats daarvan zouden providers als laatste redmiddel verplicht moeten worden sites met illegale downloads te blokkeren.

Downloaders aanpakken

Het NUV is een brancheorganisatie en werkgeversvereniging van uitgevers in Nederland. Ongeveer 90 procent van de Nederlandse uitgeverijbranche wordt door deze organisatie vertegenwoordigd.

Het verbond vindt dat ook downloaders aangepakt dienen te worden. “Al is het maar vanwege de preventieve werking die daarvan uitgaat”, zo schrijft het NUV in een reactie. 

Als de plannen van Teeven doorgaan wordt downloaden uit illegale bron als onrechtmatig aangemerkt en wil het Uitgeversverbond dat deze mensen aangepakt kunnen worden. "Het is misschien niet het eerste middel, maar mensen moeten weten dat ze een boete kunnen krijgen."

Eigen gebruik

Bij het downloaden uit legale bron moet ook gekeken worden op deze download niet gebruikt wordt voor meer dan eigen gebruik. In dat geval moet er volgens het verbond ook gestraft worden.

“We zijn wel voorstander van een algemene uitzondering voor thuiskopieën voor beperkt eigen gebruik door consumenten, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen papier en digitaal.”

Evidente inbreuk

Dan moeten er volgens het verbond echter wel instrumenten zijn om te kunnen optreden tegen consumenten als sprake is van een ‘evidente auteursrechtinbreuk’ bij het downloaden uit legale bron. Met evident auteursrechtinbreuk bedoelt het NUV alles meer dan wat volgens de regels rondom thuiskopie is toegestaan.

Zo zou het mogelijk moeten zijn om iemand die iets legaal downloadt en dit aan vrienden doorgeeft ook strafrechtelijk te vervolgen, laat het verbond tegenover NU.nl weten. Onder het NUV vallen bijvoorbeeld uitgevers van boeken, tijdschriften en kranten.

De Tweede Kamer debatteert naar verwachting halverwege mei over het downloadverbod.