AMSTERDAM - De Oxford English Dictionary heeft zijn goedkeuring gehecht aan emoticons en afgekorte uitroepen die in het internetverkeer gebruikt worden. Ze worden binnenkort opgenomen in de online-versie van het gezaghebbende Engelse woordenboek.

OMG is zo'n afkorting. Hij staat voor 'Oh my God' of 'Oh my gosh'. Andere voorbeelden zijn LOL (laughing out loud), IMHO (in my humble opinion) en BFF (best friends forever).

Hoewel de afkortingen geassocieerd worden met modern taalgebruik, zijn sommige al opmerkelijk oud. De eerst bekende versie van OMG stond in een brief uit 1917.

"Hoewel velen denken met nieuwe woorden van doen te hebben, blijkt dat ze vaak wat verder teruggaan," zegt Graeme Diamond, de redacteur die verantwoordelijk is voor het opnemen van nieuwe woorden in de OED.

"Wie zouden sinds 1917 de term OMG allemaal gebruikt hebben in correspondentie. We hebben geen inzicht in die bronnen. Maar met de opkomst van de nieuwe massamedia hebben we veel meer toegang tot deze persoonlijke informatie," zegt Diamond.

Ego-surfen

Dat zou de vloed aan nieuwe termen en gewoonten kunnen verklaren die ons vanuit de online-wereld tegemoet komt. Ego-surfen, het zoeken naar je eigen naam op het internet, is zo'n gewoonte.

Een term die nog tamelijk jong is, maar die oorspronkelijk uit de analoge wereld komt is 'wag' (wives and girlfriends). De afkorting komt uit 2002 en werd oorspronkelijk gebruikt om de vrouwen en vriendinnen van de spelers van het Engelse nationale voetbalteam aan te geven, nu worden er vooral vrouwelijke partners van beroemdheden met bedoeld.

Muffin top

De nieuwe versie van de OED bevat ongeveer negenhonderd nieuwe woorden en betekenissen. Een opmerkelijke is de 'muffin top', ofwel 'vleselijke uitstulping boven de broeksriem van een strakke broek'.

Het woordenboek bevat ook een nieuwe betekenis voor 'heart'. Het krijgt een werkwoordelijke betekenis als equivalent voor 'houden van', als in 'ik(hartje)Amsterdam'.