AMSTERDAM – De NFC-techniek, die betalen via een smartphone mogelijk maakt, moet nog een paar obstakels overwinnen voor het breed ingezet kan worden. Deskundigen hebben twijfels over de veiligheid, anderen wijzen op moeilijkheden wat betreft verregaande samenwerking tussen verschillende partijen.

Dat blijk uit een rondvraag van NU.nl bij een aantal deskundigen op het gebied van mobiele technieken en de veiligheid hiervan.

Door middel van Near Field Communication (NFC), een techniek die al gebruikt wordt in de OV-chipkaart, zou het op zeer korte termijn mogelijk moeten zijn betalingen bij winkels, restaurants en andere zaken uit te voeren met een smartphone.

Samenwerking

Beveiligings- en internetdeskundigen twijfelen echter nog over de snelle invoering van NFC. Sjoerd Slot en Rodger Oates van Capco, een adviesbureau op het gebied van geïntegreerde adviesdiensten voor de financiële sector, zien geen directe beveiligingsgevaren, maar wijzen wel op de verregaande samenwerking die vereist is voor een brede invoering.

“De invoering van NFC vereist de samenwerking van verschillende partijen zoals banken, retailers, providers en fabrikanten. Pas als die samenwerking gerealiseerd is, kan de infrastructuur voldoende uitgerold worden en hebben consumenten er iets aan.”

Vertraging

“De ontwikkelingen van verschillende mogelijkheden door verschillende partijen is op dit moment de belangrijkste reden voor vertraging van het invoeren van mobiel betalen”, aldus Slot en Oates.

Ondanks gingen er al geruchten dat Apple afziet van het verwerken van een NFC-chip in de nog te lanceren iPhone 5. Apple zou werken aan een eigen techniek. De brancheorganisatie voor de telecombranche wees er eerder dit jaar juist op dat één algemeen geaccepteerde techniek een vereiste is.

Veiligheid en skimmen

Andere deskundigen, zoals Danny Mekic (internetexpert en –jurist), twijfelen aan de veiligheid en noodzakelijkheid van NFC in de betaalmarkt. “Op dit moment wordt de schade van skimming beperkt omdat de passen fysiek gekopieerd moeten worden en telkens de juiste pincodes nodig zijn”, aldus Mekic

“Door NFC-technieken breed te omarmen in de betaalmarkt zal het fysieke contact als vereiste om te kunnen inbreken op een bankrekening verdwijnen. Het vergt nogal wat werk om een pinautomaat op straat om te bouwen tot skimapparaat zonder dat je betrapt wordt. NFC-passen kunnen altijd, overal en op ieder moment worden uitgelezen of aangepast.”

Mekic wijst op de invoering van nieuwe pinapparaten waar met de chip op een pinpas betaald wordt in plaats van met de strip. Deze techniek zou een stuk veiliger zijn.

Beveiliging

Onderzoeksjournalist Brenno de Winter, die eerder betrokken was bij het hacken van de OV-chipkaart, denkt dat het goed mogelijk is om NFC op de betaalmarkt veilig te organiseren. “Maar ik zie ook wel de grote gevaren”, waarschuwt hij.

“Het laat zich al enige tijd aanzien dat de mobiele telefoon de rol van de computer aan het verdringen is. Daarmee neemt ook de aantrekkelijkheid van een aanval op een telefoon toe. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om massaal misbruik te voorzien, zeker als een bankrekening aan de smartphone gekoppeld is.”

2012

De veiligheid van smartphones kan een punt zijn om NFC uit te stellen. Deze veiligheid loopt volgens experts achter op het gebied van pc’s, terwijl de functionaliteiten tegenwoordig sterk overeenkomen. Verwacht wordt dat deze veiligheid de komende jaren sterk zal verbeteren, maar verschillende partijen willen NFC al in 2012 invoeren.