AMSTERDAM – Lang niet alle mensen die geen internet hebben zijn ouderen zoals over het algemeen verwacht wordt. Volgens Nederlanders die wel online zijn, is slechts 54 procent van de mensen die geen internet hebben ouder dan vijftig jaar.

Dat blijkt uit een enquête van Microsoft via Msn.nl onder 2100 Nederlanders.

Van die mensen geeft 80 procent aan niet langer dan twee dagen zonder internet te kunnen. Zij hebben het nodig voor school, werk of kunnen internet simpelweg niet missen.

Geen interesse

De internetters werd ook gevraagd naar mensen in hun omgeving die geen toegang hebben tot het web. 85 procent van de ondervraagden kent mensen die geen internet gebruiken en volgens 61 procent is dat simpelweg omdat ze het niet nodig hebben of er geen interesse in hebben.

Volgens de deelnemers aan de enquête is 54 procent van de mensen die geen internet gebruiken ouder dan vijftig jaar. 31 procent zit dus onder die grens, want 15 procent gaf aan geen 'offliners' te kennen. Een opvallende conclusie aangezien er over het algemeen gedacht wordt dat vooral 55-plussers internet links laten liggen.

Neelie Kroes

Een derde van de internetters verklaart het gebrek aan online aanwezigheid omdat de ‘offliners’ nooit geleerd hebben om te gaan met internet. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de Get Online Week, een initiatief van Eurocommissaris Neelie Kroes.

Kroes stelde zichzelf eerder het doel dat in 2013 iedere Europeaan toegang moet hebben tot breedbandinternet. Ook de Nederlandse regering zet zich hiervoor in.

Belangrijke rol

“Het is jammer dat een deel van de mensen niet online is en 64 procent van de internetters zichzelf niet als aangewezen persoon ziet dit te veranderen”, vertelt Marjolijn Bonthuis van Digivaardig & Digibewust.

“In de huidige samenleving spelen computer en internet een steeds belangrijkere rol. Niet alleen om op sociaal vlak mee te kunnen, maar omgaan met computers en internet is nu ook een absolute basisvaardigheid om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt of te re-integreren."