AMSTERDAM – Nederlandse en Vlaamse taalwetenschappers zijn op zoek naar twitteraars die hun tweets en persoonlijke gegevens beschikbaar willen stellen voor taalonderzoek.

Zes universiteiten in Vlaanderen en Nederland werken samen aan de ontwikkeling van SoNaR, een groot archief met Nederlandse teksten voor wetenschappelijke doeleinden.

Bij het verzamelen van teksten gaat speciale aandacht uit naar teksten waar lezers mee in aanraking komen via nieuwe media, zoals blogs, chats en tweets. Twitteraars kunnen zich per e-mail aanmelden voor het onderzoek.

Nieuw taalgebruik

De taalwetenschappers bouwen het archief op om in de toekomst te kunnen onderzoeken waarover en hoe er geschreven werd in de eenentwintigste eeuw.

Vooral over het gebruik van taal in nieuwe media is nog relatief weinig bekend. In totaal moet het archief straks minimaal 500 miljoen woorden bevatten.

Het is voor iedere twitteraar mogelijk om zijn tweets ter beschikking te stellen van de onderzoekers.

Aanmelden

Als een twitteraccount openbaar is, hoeft er geen expliciete toestemming te worden verleend voor het opnemen van de tweets in het corpus. Wel hebben de onderzoekers persoonlijke gegevens nodig van twitteraars.

Mensen die willen deelnemen aan het onderzoek, kunnen de naam van hun account, hun geslacht, leeftijd en woonplaats (bijv. "@suzan, v, 30, Nijmegen") mailen naar Wies de Beijer (E.debeijer@let.ru.nl).