Informatie-uitwisseling kan veel beter

AMSTERDAM - De manier waarop het bedrijfsleven informatie verstrekt en ontvangt, kan veel beter. De helft van de mensen die zich met informatieverstrekking bezighouden, vindt dat het werk door betere automatisering of een betere koppeling van systemen productiever kan.

Dat blijkt uit onderzoek van TNS/Nipo in opdracht van Microsoft. Het onderzoeksbureau ondervroeg bijna 1100 mensen die werken in de sectoren bouw, detailhandel, bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening. In totaal werken in deze bedrijfstakken bijna 2,9 miljoen mensen.

Het belang van e-mail is snel toegenomen. Deze manier van communicatie wordt nu het frequentst gebruikt. E-mail leidt echter ook tot veel ergernissen. De belangrijkste is de ongewenste post. Daarvan maakt 63 procent van de ondervraagden gewag. Andere grote ergernissen zijn virussen (50 procent), nieuwsbrieven en reclame (43 procent) en het "voor ieder wissewasje sturen van een mailtje" (28 procent).

Binnen de groepen betrokkenen zijn ook echte buitenbeentjes. Zo ontvangen mensen die financiën als aandachtsgebied hebben vaker inlichtingen via met de hand geschreven briefjes dan andere. Verder blijkt dat vertrouwelijke informatie nog altijd in sterke mate (57 procent) mondeling wordt overgebracht. In 33 procent van de gevallen gebeurt het nog steeds op papier.

Het papierloze kantoor is dus nog steeds ver weg. Dat blijkt ook uit het feit dat drie op de tien ondervraagden elektronische informatie meestal eerst afdrukt, voordat zij er iets mee doen.

Tip de redactie