AMSTERDAM - Britse onderzoekers hebben ontdekt dat de elektromagnetische straling van mobiele telefoons de vruchtbaarheid van de nematode-worm bevordert.Dat schrijft het wetenschappelijke tijdschrijft New Scientist deze week. Bij mensen zou dit effect overigens niet optreden.

De onderzochte straling van de gsm's is dezelfde als die afkomstig is van magnetrons en radarsystemen. Tot nu toe is er vooral onderzoek gedaan naar eventuele verwarming van lichaamsdelen door de elektromagnetische velden. Dat er andere effecten aan het licht zijn gekomen, verbaasden de wetenschappers nogal.

Onder invloed van microgolven die qua energie en frequentie gelijk zijn aan die van een mobiele telefoon, waren er meer nematode-wormen

Wetenschappers doen de stralingstesten juist met deze kleine nematode-wormen omdat die er erg gevoelig voor zijn. Een lichte temperatuurverhoging bij de larven zou de diertjes als zij volwassen zijn al onvruchtbaar maken. Dit onderzoek toont daarom volgens de Britten ook aan dat er geen lichaamsverwarming optreedt door de elektromagnetische velden.