AMSTERDAM – In 2011 blijft Apple niet gevrijwaard van cybercriminaliteit, zullen de aanvallen op mobiele apparaten escaleren en zullen deze aanvallen meer politiek gemotiveerd zijn.

Dat voorspelt McAfee in het rapport Threat Predictions 2011.

Gebruikers van sociale media zullen volgens McAfee vooral getroffen worden door spam en malware via url-verkortende diensten.

Verkorte url's

“Het gebruik van verkorte url’s op websites als Twitter maakt het voor cybercriminelen gemakkelijk aanvallen te maskeren en gebruikers naar kwaadwillende websites te leiden”, aldus McAfee.

“Met meer dan drieduizend gegenereerde verkorte url’s per minuut, verwachten we dat een groeiend aantal hiervan zal worden gebruikt voor spam, scamming en andere kwaadwillige doeleinden.”

Mobiele aanvallen

Ook mobiele apparaten als smartphones en tablets moeten er volgens het antivirusbedrijf door de groeiende populariteit aan geloven. “Tot nu toe zijn bedreigingen van mobiele apparatuur zeldzaam, maar dat zal veranderen", aldus McAfee.

"Door het toenemende gebruik van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen, gecombineerd met de fragiele draadloze infrastructuur en trage vorderingen wat betreft encryptie zal in 2011 een snelle escalatie van aanvallen en bedreigingen op dit gebied plaatsvinden.”

Mac OS

Bovendien verwacht McAfee een verfijning van aanvallen voor Mac OS, het platform van Apple. In het verleden bleef het besturingssysteem relatief gevrijwaard van aanvallen.

Ten slotte schrijft het bedrijf dat aanvallen in 2011 over het algemeen vaker politiek gemotiveerd zullen zijn. Meer groepen zullen naar verwachting het voorbeeld van Anonymous volgen. Deze actiegroep besloot alle ‘tegenstanders’ van klokkenluidersorganisatie Wikileaks aan te vallen en haalde verschillende grote websites offline.