DEN HAAG - Mediatraining voor agenten, meer interactie in de rechtspraak en een prijs voor politici die na incidenten niet overhaast nieuwe wetgeving eisen.

Het zijn slechts enkele van de voorstellen in het rapport Zelf Vertrouwen, dat maandag in het Vredespaleis in Den Haag door de Stichting Nationale DenkTank wordt aangeboden aan minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer.

De overheid dient volgens het rapport sneller en beter in te spelen op signalen uit de samenleving om het vertrouwen van de burger in instituties te vergroten. Mensen zouden zich volgens DenkTank niet serieus genomen voelen door bestuurders, omdat de overheid op haar beurt ook de burger vaak wantrouwt.

Vertrouwen

Vooral de opkomst van sociale media en de gebrekkige manier waarop publieke organisaties omgaan met nieuwe media zouden een rol spelen bij de erosie van het vertrouwen in de overheid.

Zo is het werken in de ''spotlights van (sociale) media'' met name voor de politie een lastige opgave, waarschuwt DenkTank, een organisatie die wordt ondersteund door universiteiten en het bedrijfsleven.

''Snelle verspreiding via internet en media van verhalen en beelden van spanningen op straat en incidenten ondermijnen het gezag van de politie''. Een oplossing zou zijn om agenten mediatraining te geven en de interne cultuur van de politie te verbeteren.

Crisissituaties

Bij politici en bestuurders is vooral de zogenoemde 'risico-regelreflex' de stichting een doorn in het oog. Zo komen politici na een incident als vanzelf met nieuwe regels op de proppen. DenkTank komt daarom met nieuwe richtlijnen voor bestuurders over hoe te handelen tijdens crisissituaties en een prijs voor degenen die het hoofd koel houden en niet ondoordacht met regels te komen.

Advies is er ook voor de rechtelijke macht. Rechters worstelen volgens de stichting regelmatig met het motiveren van uitspraken op een manier die begrijpelijk is voor de burger.

Een betere aansluiting vinden met de samenleving is daardoor nog een hele opgave. Een van de mogelijke oplossingen is het opzoeken van meer interactie, bijvoorbeeld via internet.