DEN HAAG - Voor het eerst is zaterdag een document van de Amerikaanse ambassade in Den Haag verschenen op klokkenluiderssite WikiLeaks.

Het ambassadebericht gaat over de steun van Nederland aan het Kopenhagenakkoord, dat op de klimaattop in de Deense hoofdstad eind vorig jaar werd overeengekomen.

Het stuk dateert van eind januari dit jaar en gaat onder meer over een gesprek met de toenmalige minister van Milieu Jacqueline Cramer.

Zij bood de Amerikanen haar hulp aan bij de onderhandelingen over het klimaat en pleitte voor een meer pragmatische opstelling.

Ambassadeberichten

WikiLeaks heeft 250.000 Amerikaanse ambassadeberichten in handen, waar er de afgelopen dagen een klein aantal van naar buiten is gekomen.

Premier Mark Rutte liet eerder weten dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de publicaties nauwlettend in de gaten houdt, om berichten onmiddellijk te kunnen analyseren.