AMSTERDAM – De invoering van het anti-piraterijverdrag ACTA komt steeds dichterbij. Dinsdag heeft het Europees Parlement een resolutie aanvaard waarbij het proces van totstandkoming van het verdrag in principe is goedgekeurd.

Een kritische resolutie van liberale partijen in het Europees Parlement waarin werd opgeroepen de belangen van burgers in het oog te houden, werd verworpen.

In de resolutie die wel werd aangenomen spreekt het Europees Parlement steun uit aan de Europese Commissie in de onderhandelingen voor het verdrag.

Three-strikes-out

Het verdrag moet namaakgoederen en online piraterij bestrijden. Zo zou er worden gesproken over de omstreden 'three-strikes-out'-aanpak, waarbij consumenten na drie waarschuwingen worden afgesloten van internet als ze illegaal blijven downloaden.

De onderhandelingen rondom het ACTA-verdrag vinden grotendeels in beslotenheid plaats en vaak wordt er ook achteraf geen tekst en uitleg gegeven.

Gevolgen Nederland

Het vorige kabinet garandeerde na kritiek op ACTA dat eventuele ratificatie van het verdrag geen gevolgen zou hebben voor Nederlandse consumenten. Het huidige ministerie van Economische Zaken liet eerder weten dat het uitgangspunt van Nederland bij de onderhandelingen is dat het verdrag niet verder mag gaan dan de huidige Europese regelgeving rond intellectueel eigendom.

Nederland blijft volgens de reactie 'alert' dat het ACTA-verdrag niet leidt tot bijvoorbeeld afsluiten van internetgebruikers of verplichte filtering van verbindingen.