AMSTERDAM - Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op de vingers getikt voor het noemen van namen van burgers op hun website. Juridische adviezen aan gemeenten moeten voortaan geanomiseerd worden.

Dat schrijft de toezichthouder, die onderzoek deed nadat een ambtenaar een klacht had ingediend. De man had bij alle gemeenten informatie opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De VNG publiceerde hierop een advies met de naam van de persoon in kwestie op de website, waarbij de man met naam en toenaam werd genoemd. Hierdoor kwam de media het verzoek op het spoor en publicaties vormden uiteindelijk een aanleiding om de man te ontslaan.

Klacht

De man legde een klacht bij het CBP neer, waarna een onderzoek volgde. Daarbij is ook gekeken naar een vergelijkbare zaak van een student, waarvan de naam en school is gepubliceerd. In zijn geval werd uiteindelijk het informatieverzoek ingetrokken.

In beide zaken concludeert de toezichthouder dat het niet is toegestaan informatie op internet te publiceren en dat het ook niet nodig is als de burger hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

Daarbij is het advies dan ook om de website snel aan te passen. “Dat is ook meteen gebeurt”, meldt een bron binnen de VNG aan NU.nl. “We hebben alle plekken bekeken en geprobeerd de website goed op te schonen.”