AMSTERDAM – Niet virussen, of een storing in hardware, maar menselijke fouten zijn vaak de oorzaak van dataverlies bij consumenten.

Dat blijkt uit onderzoek van Kroll Ontrack, een aanbieder van dataherstelsoftware, onder ruim tweeduizend mensen.

Van de ondervraagden gaf 40 procent aan dat een menselijk fout waarschijnlijk de oorzaak was van het dataverlies. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verliezen van foto’s of andere belangrijke bestanden die opgeslagen staan op een computer.

27 procent geeft zelfs aan zeker te weten dat een menselijke fout de oorzaak is van het verlies van de bestanden. Dat getal is bijna gelijk aan de 29 procent van de mensen die aangeeft dat een storing in de hardware wat hen betreft verantwoordelijk is voor het verlies.

Bedrijven

Verder bleek dat de helft van alle bedrijven om de twee jaar met dataverlies te maken krijgt. Bij bedrijven is in 23 procent van de gevallen een menselijke fout de oorzaak. 77 procent van de problemen bij bedrijven wordt veroorzaakt door fysieke schade zoals het crashen van de harde schijf of elektronische storingen.

Van deze storingen is dan weer 30 procent het gevolg van een menselijke fout. Het totale percentage menselijke fouten komt daarmee op 46 procent.